Sanatorium

 

Co nabízíme

Sanatorium Vránova poskytuje komplexní 24 hodinovou péči seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým onemocněním od 60-ti let, odkázaným na cizí pomoc či upoutaným na lůžko. Velkou výhodou Sanatoria je umístění přímo v budově polikliniky.

 

O zařízení

• K dispozici máme v současné době 15 lůžek.
• Pokoje jsou jednolůžkové, dvojlůžkové a jeden čtyřlůžkový.
• Poskytujme ubytování i stravu (základní, diabetickou nebo PEG).
• K dispozici je bezbariérová jídelna, koupelna a sociální zařízení.
• Zařízení disponuje dvěma výtahy, jedním osobním a druhým nákladním.

Ceník služeb

Ubytování a strava
cena za lůžko 280 Kč/den
strava 235 Kč/den

Celodenní strava
normální (snídaně, oběd, večeře) – 235 Kč
speciální (PEG) – hrazená zdravotní pojišťovnou + doplňková strava za úplatu vypočítanou individuálně dle domluvy a potřeb konkrétního klienta.

 

 

 

Zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby, jedná se o:

 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • osoby, které trpí akutní infekční nemocí
 • osoby závislé na návykových látkách
 • osoby jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osoba je mladší 60-ti let
 • soběstačné osoby, u kterých by jejich vysoký věk měl být jediným důvodem k přijetí

Jak se stát uživatelem

 • jste naší cílovou skupinou
 • máme volné místo
 • podali jste písemnou žádost (odkaz Ke stažení)
 • dodali jste posudek lékaře (odkaz Ke stažení)

Pokud v současné době nemáme volné místo, můžete si i tak podat žádost (odkaz Ke stažení), kterou následně zařadíme do evidence a Vaše jméno i s požadovaným termínem si zapíšeme do pořadníku.

Žádost o přijetí do Sanatoria Vránova

 • Formulář žádosti o odlehčovací službu je k vyzvednutí v kanceláři vedení, případně ke stažení na webových stránkách Sanatoria.
 • Vyplněnou žádost je možné doručit osobně, poštou nebo e-mailem.

  Sociální šetření

  • Uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby předchází sociální šetření. Toto šetření provádí sociální pracovnice, obvykle za spolupráce s vrchní sestrou pověřenou vedením.
  • Účelem sociálního šetření je zjistit, v jaké nepříznivé situaci se osoba nachází, zda uživatel skutečně odpovídá cílové skupině sociální služby. Zda je sociální služba schopna uspokojit klientovy potřeby a naplnit jeho očekávání.
  • V rámci sociálního šetření se snaží sociální pracovnice zjistit míru potřebné pomoci u konkrétního člověka. Zda potřebuje s dílčími úkony pomoci, zda potřebuje podporu, anebo péči, popř. zda je zvládá samostatně.

  POZOR! Pokud pobyt sjednáváte pro svého příbuzného, který již není schopen toto učinit sám, a není schopen podpisu, musíte disponovat rozhodnutím soudu o opatrovnictví. Pokud toto rozhodnutí nemáte, MUSÍTE MÍT PLNOU MOC, jinak nesmíte žádný z dokumentů za svého příbuzného podepsat. Bez plné moci ani nejbližší příbuzný nemá právo za svého seniora cokoliv podepisovat, ani sjednávat, tato pravomoc zůstává na něm. Formulář plné moci pro účely přijetí do Sanatoria naleznete na jeho webu nebo si jej můžete vyzvednout v kanceláři sociální pracovnice. Důrazně však doporučujeme zvážit vyřízení úředně ověřené tzv. generální plné moci, pro účely přijetí do Sanatoria to není nutné, ale pokud se již Váš příbuzný má problém podepisovat, bude se Vám všeobecná plná moc hodit.

   

   

  Po přijetí

  Seznam věcí aneb co vzít s sebou

  • občanský průkaz, kartička pojišťovny
  • rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, je-li osoba omezena ve způsobilosti nebo zbavena způsobilosti k právním úkonům
  • usnesení soudu o ustanovení opatrovníka (pokud máte) nebo plnou moc (pokud nezařizuje pobyt sám uživatel)
  • toaletní potřeby
  • kompenzační pomůcky, které používáte (chodítko, invalidní vozík, naslouchátko atp.)
  • oblečení a obuv na doma i na ven
  • věci, které máte rádi např. knihu, hrneček, obrázek atp.
  • velmi nám pomůže, pokud na čistý list papíru vypíšete denní zvyklosti vašeho blízkého (způsob trávení času během dne, spánkové zvyklosti, oblíbené chutě atp.)

  Příjem nových uživatelů

  • Příjem nových uživatelů probíhá ve smluvený den (všední den i o víkendu).
  • Je zapotřebí, aby nový uživatel nastoupil svůj pobyt do 8:00 smluveného dne.
  • Převoz do zařízení si domlouvá uživatel sám, Sanatorium nedisponuje možností odvozu. (Pozn. sanitku je zapotřebí objednat s dostatečným předstihem, tyto služby bývají vytížené.)
  • Nejpozději v den příjmu je nutno podepsat smlouvu o poskytnutí sociální služby.